Green Furniture Circle - Vepa the furniture factory

Circulair onderzoekslab

Vepa maakt deel uit van het circulaire onderzoekslab Green Furniture Circle. Onze circulaire ambities leggen we uit in de video.

 

Samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid onderzoeken we de mogelijkheden tot hergebruik van restmaterialen en ontwikkelen we nieuwe producten en diensten vanuit de circulaire gedachte. Dit doen we vanuit de Green Furniture Circle.

We willen de ketens sluiten en al onze productketens circulair maken. Dus geen afval en producten en materialen opnieuw gebruiken. Diverse ketens zijn al gesloten zoals de verwerking van ons staalafval tot nieuwe producten voor de Plastic Whale by Vepa collectie.

Samenwerken

We willen met z’n allen minder afval produceren.
Van een lineaire economie overgaan in een circulaire economie.

Vandaar dat we onze krachten bundelen en samenwerkingen aangaan met andere organisaties, scholen, gemeenten en provincies.

Zoals bijvoorbeeld het project ‘Verwaarden Bermgras Zuidwest Drenthe’. Samen zetten we ons in voor een groene economische provincie en proberen we deze cirkel te sluiten.

Het onderzoek staat nooit stil

We zoeken continu naar nieuwe circulaire oplossingen.

Zo testen we nieuwe producten gemaakt van gerecycled kunststof. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van alternatief plaatmateriaal.

Ideeën die binnen korte tijd hopelijk werkelijkheid worden.

100 % circulair

We boeken mooie resultaten, maar zoeken ook verder naar nieuwe circulaire oplossingen.

Uiteindelijk hopen we met z’n allen voor 100% circulair te produceren.

^