MVO - Vepa the furniture factory

MVO

Het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden wel eens als synoniemen gebruikt.

Hoewel de beide begrippen veel overlap hebben, vinden wij dat MVO aparte aandacht verdient. Onder MVO verstaan wij:
‘de integrale visie op ondernemerschap, waarbij we waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.’ MVO is onderdeel van alle bedrijfsprocessen.

Bij iedere beslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

People

Een groot deel van het succes en de continuïteit van Vepa is te danken aan onze medewerkers. We hechten veel waarde aan normen en waarden. Met respect omgaan met mensen binnen én buiten de organisatie.

Eén van de voorwaarden voor dit succes is een stimulerend werkklimaat. Vepa biedt haar medewerkers daarom volop kansen om te leren en verder te groeien. Er is weinig verloop en een opvallend laag ziekteverzuim.

We investeren in opleidingen, gezonde werkomgeving en een goede beloning, waaronder het jaarlijks meedelen in de winst.

Planet

Het gehele productieproces van Vepa vindt plaats in eigen fabrieken in Nederland met de meest duurzame grondstoffen die er zijn. Het productieproces en de producten voldoen aan de Nederlandse arbo- en milieuwetgeving en uiteraard is Vepa ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Aangezien onze producten dichtbij de afzetmarkt worden geproduceerd, zorgt voor een weinig brandstofgebruik.

Het uitgangspunt voor het bepalen van het duurzame beleid gaat verder dan de richtlijn ISO 26000 Social Responsibility.  Onze norm voor productie en transport van alle producten, grondstoffen en diensten dienen te allen tijde minimaal te voldoen aan Europese wet- en regelgeving.

Profit

Vepa is een stabiele partner met een uitermate sterke financiële basis. Dit wordt bevestigd door de “rating 1” van Dun & Bradstreed. Een “Rating 1 bedrijf” vertoont alle signalen van een gezond, sterk bedrijf met een minimale kans op faillissement en een regelmatig betalingsgedrag.

De zes betrokken aandeelhouderfamilies plaatsen continuïteit boven persoonlijk financieel gewin, waarbij stabiele omzetgroei en gezonde en duurzame marges ons doel zijn.

Onze mensen zijn ons belangrijkste bedrijfskapitaal. Bij Vepa heerst een goede werksfeer, we hebben een nuchtere en praktische instelling en zijn trots op wat we samen realiseren. En dan niet alleen trots op de producten maar ook op de jaarlijkse groei in omzet en winst.

Sponsoring

Vepa is o.a. sponsor van Stichting Het Drentse Landschap.

Deze organisatie zet zich in voor de bescherming  van de natuur en het erfgoed in Drenthe. De stichting heeft de zorg over bijna 9.000 hectare natuur, ruim 270 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels. Op deze manier zorgen we er samen voor dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft én houdt om te genieten van de prachtige Drentse natuurgebieden.

Ook hebben we meubilair beschikbaar gesteld aan het Ronald McDonald huis van het VUmc, de Hoogeveense Uitdaging, de Vergaderfabriek en sponsoren we een sloep van Plastic Whale.

Tevens hebben we de Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe en de Bart de Graaff Foundation ondersteund.

EVI

Al ons afvalhout wordt omgezet in groene energie. Dat doen we door het te leveren aan een speciale verbrandingsinstallatie, EVI. Deze verbrandt hout, produceert hierna stoom en wekt vervolgens groene elektriciteit op. EVI is één van de meest schone en moderne installaties van Europa en wij zijn trots op de samenwerking. Trouwens, EVI is zo’n 20 kilometer bij ons vandaan: dat scheelt ook weer transport!

^