Social Return - Vepa the furniture factory

Social Return

Van nature voelen wij niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, maar ook voor anderen buiten ons bedrijf. We houden het graag tastbaar en praktisch.

Wij ondernemen activiteiten niet omdat het moet, maar omdat wij het willen. Op een verantwoordelijke wijze scheppen wij werk door de productie niet uit te besteden aan lageloonlanden. Wij starten juist hier nieuwe initiatieven op waardoor er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. In tegenstelling tot de groeiende werkloosheid tijdens de economische crisis, zijn wij van 105 medewerkers in 2009 gegroeid tot 140 nu.

Onderwijsinstellingen als het RSG Wolfsbos, het Roelof van Echten, Stad en Esch, de Hanzehogeschool, het Drenthe college en het Deltion hebben een speciale plaats binnen onze organisatie. Dit zijn instellingen die zich richten op de meest kwetsbare groepen. Naast diverse BBL-en BOL-leerlingen zijn wij er trots op ook een tiental leerlingen van de praktijkschool Meander een vaste plek te kunnen bieden binnen ons bedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan hun persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt.

Nederlandse les op de werkvloer

Je komt uit Syrië en je bent een succesvol vakman. Door de onrust ben je helaas genoodzaakt het land te verlaten en moet je elders je leven opnieuw opbouwen. In een nieuw land, met een nieuwe taal en nieuwe gebruiken. Én andere regels waardoor je op studie-, en werkgebied vrijwel onderaan moet beginnen. Dit is het verhaal van Mazen en Mohamad, twee Syriërs die in Aleppo hun eigen kleding- en meubelstoffeerderij runden.

De mannen werken inmiddels al een aantal jaar bij Vepa. Kennis en kunde op het gebied van meubilair en stofferen is er genoeg. Een opleiding tot meubelstoffeerder – niveau 2 via een reguliere ROC – zit er helaas niet in. De taalachterstand is te groot om het diploma binnen de daarvoor toegestane tijd te behalen. Maram-onderwijs begeleidt de mannen op de werkvloer zodat ze toch hun examen kunnen halen. Dit gebeurt door iedere (werk)dag, één op één lessen op de werkvloer aan te bieden. Hierbij wordt afgeweken van de traditionele manier van lesgeven omdat de lessen op het individu afgestemd zijn.

Herintreders

SW-bedrijven als Larcom, Metalis, Emco en Reestmond zijn al decennia lang structureel partner van Vepa. In plaats van het uitbesteden van werkzaamheden naar lagelonenlanden of andere commerciële bedrijven, kiezen wij bij voorkeur voor deze maatschappelijke partners. Inmiddels hebben zo enkele herintreders hun gevonden binnen ons bedrijf.

In-Made is het productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat met ons samenwerkt. Het biedt gedetineerden werk en opleiding zodat zij een vak kunnen leren en succesvol re-integreren in de maatschappij. Wij hebben In-Made gevraagd haar expertise en capaciteiten in te zetten bij de realisatie van de overheidsopdracht ‘PI Zaandam’.

 

 

 

Wij investeren in maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties die andere mensen ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke doelen of gewoon een stukje geluk of ondersteuning bieden, kunnen rekenen op onze ondersteuning. Wij doen dit veelal in “natura” door middel van het schenken van meubilair. Of dit nu in de huiskamers van de Woongroep 2000 in Apeldoorn, de intakeruimte van het Ronald Mc Donaldhuis van het VUmc in Amsterdam of de ontmoetingsplek van de Bart de Graaff foundation in Ede is. Dit doen wij zonder voorwaarden of tegenprestaties.


 

Wij werken samen met sociale werkplaats bedrijven

SW-bedrijven als Larcom, Metalis, Emco en Reestmond zijn al decennia lang structureel partner van Vepa. In plaats van het uitbesteden van werkzaamheden naar lagelonenlanden of andere commerciële bedrijven, kiezen wij bij voorkeur voor deze maatschappelijke partners. Inmiddels hebben zo enkele herintreders hun gevonden binnen ons bedrijf.

In-Made is het productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat met ons samenwerkt. Het biedt gedetineerden werk en opleiding zodat zij een vak kunnen leren en succesvol re-integreren in de maatschappij. Wij hebben In-Made gevraagd haar expertise en capaciteiten in te zetten bij de realisatie van de overheidsopdracht ‘PI Zaandam’.


 

Wij werven herintreders

Mensen in de WW of WAO hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen de arbeidsparticipatie van deze groep mensen vergroten. Dit doen wij door actief te werven onder mensen die vanuit een WW-of WAO-situatie willen herintreden.


 

 

^