Reuse en redistribute - Vepa the furniture factory

Reuse en redistribute

Meubilair in de oorspronkelijke vorm hergebruiken

Circulariteit

Één van de belangrijkste pijlers binnen de circulaire economie is het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van producten en grondstoffen.

Eerst probeer je de producten 1 op 1 opnieuw te gebruiken. Dat kan zijn door ze binnen de organisatie opnieuw in te zetten, of door ze elders te gebruiken. In beide gevallen is onderhoud vaak noodzakelijk. Lukt het niet om de producten één op één te hergebruiken, dan wordt er gekeken of de onderdelen hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

 Hieronder vertellen we meer over het 1 op 1 opnieuw gebruiken van meubilair. 

 

 

Reuse

Één van de belangrijkste pijlers binnen de circulaire economie is het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van producten en grondstoffen. Eerst probeer je de producten 1 op 1 opnieuw te gebruiken. Lukt dat niet, dan wordt er gekeken of de onderdelen hergebruikt kunnen worden. De volgende stap is het hergebruik van grondstoffen en materialen. Onder reuse verstaan we het hergebruiken van producten in zijn geheel. Ook redistribute valt onder het kopje reuse.

 

Redistribute

Onder redistribute verstaan we het opnieuw verdelen van meubilair. Dat kan binnen een organisatie zijn, maar ook daarbuiten. Het meubilair wordt niet aangepast maar wordt 1 op 1 hergebruikt op een andere plaats.

Een greep uit onze gerealiseerde reuse en remanufacature projecten:

^