Revitalisatiecentrum - Vepa the furniture factory

Revitalisatie centrum

Waarom spullen weggooien, als ze nog goed genoeg zijn om opnieuw te gebruiken?

Weggooien is zonde. Vepa heeft naast de fabriek en het kantoor daarom ook nog een revitalisatiecentrum in Hoogeveen. Dit is het circulaire hart van Vepa. In dit centrum worden meubelen beoordeeld, getest, gedemonteerd, gerepareerd en gerenoveerd.

Hier worden alle handelingen verricht die nodig zijn om een optimale circulaire situatie te realiseren.

Opslag

In ons revitalisatiecentrum staat veel meubilair. Dit kunnen producten van een proefopstelling zijn, afgedankt meubilair van een klant, verkeerd gemaakte bestellingen of beursopstellingen die wederom gebruikt gaan worden. In alle gevallen zal dit opgeslagen worden. Retourgenomen meubilair wordt opgeslagen totdat het tijd is om de circulaire handelingen te verrichten. Meubilair dat nog gebruikt gaat worden gaat alleen opgeslagen worden tot nadere wensen van de desbetreffende klant. De opslag is het centrale punt van het revitalisatiecentrum.

Demonteren

Het retourgenomen meubilair wordt na verloop van tijd gedemonteerd tot op onderdeel of grondstof niveau. Dit is afhankelijk van het gemaakte circulaire plan. Het demonteren van meubilair wordt mogelijk gemaakt door voornamelijk slimme ontwerpen. Minimale handelingen zijn er nodig om onderdelen van elkaar te scheiden. Daarnaast zijn alle onderdelen ook weer makkelijk te scheiden op grondstofsoort. Dit zorgt ervoor dat al het meubilair economisch en technisch geschikt is voor circulaire oplossingen.

Nieuwe grondstoffen

Deze circulaire oplossingen zijn bijvoorbeeld renoveren en recyclen. Het renoveren van meubilair kan op verschillende manieren maar de kern blijft altijd hetzelfde, dit is het opknappen van het meubilair. Dit opknappen gebeurt met een kwaliteitsstandaard die minstens zo hoog moet zijn als een nieuw meubelstuk. Ook kan het zijn dat de onderdelen in een staat verkeren dat het beter is om op grondstofniveau te gaan hergebruiken, hier spreken we dan van recyclen. Voor sommige grondstoffen kan Vepa dit zelf en anders gaat het een betrouwbare partner die dit voor ons kan doen. Door het ontwerp van het meubilair van Vepa kunnen we op product-, onderdeel- en grondstofniveau hergebruiken. Dus genoeg circulaire oplossingen!

^