Social Return - Vepa the furniture factory

Social Return

We voelen niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, maar ook voor anderen buiten ons bedrijf.

Wij ondernemen activiteiten niet omdat het moet, maar omdat wij het willen. We houden daarnaast graag tastbaar en praktisch. Op een verantwoordelijke wijze scheppen wij werk door de productie niet uit te besteden aan lageloonlanden. Wij starten juist hier nieuwe initiatieven op waardoor er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. In tegenstelling tot de groeiende werkloosheid tijdens de economische crisis bleef ons aantal medewerkers gelijk. Inmiddels zijn wij van 105 medewerkers in 2009 gegroeid tot 140 nu.

Onderwijsinstellingen als het RSG Wolfsbos, het Roelof van Echten, Stad en Esch, de Hanzehogeschool, het Drenthe college en het Deltion hebben een speciale plaats binnen onze organisatie. Deze instellingen die richten zich ook op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Naast diverse BBL-en BOL-leerlingen zijn wij er trots op ook een tiental leerlingen van de praktijkschool Meander een vaste plek te kunnen bieden binnen ons bedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan hun persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt.

Nederlandse les op de werkvloer

Binnen ons bedrijf werken twee collega’s die uit Syrië komen en daar hun eigen hun eigen kleding- en meubelstoffeerderij runden. Door de onrust waren ze helaas genoodzaakt het land te verlaten en hun leven elders opnieuw op te bouwen. In een nieuw land, met een nieuwe taal en nieuwe gebruiken. Én andere regels waardoor ze op studie-, en werkgebied vrijwel onderaan moesten beginnen.

De mannen werken inmiddels al een aantal jaar bij Vepa. Kennis en kunde op het gebied van meubilair en stofferen is er genoeg. Een opleiding tot meubelstoffeerder – niveau 2 via een reguliere ROC – zit er helaas niet in. De taalachterstand is te groot om het diploma binnen de daarvoor toegestane tijd te behalen. Maram-onderwijs begeleidt de mannen daarom op de werkvloer zodat ze toch hun examen kunnen halen. Dit gebeurt door iedere (werk)dag, één op één lessen aan te bieden. Hierbij wordt afgeweken van de traditionele manier van lesgeven omdat de lessen op het individu afgestemd zijn.

Herintreders

Mensen in de WW of WAO hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen de arbeidsparticipatie van deze groep mensen vergroten. Dit doen wij door actief te werven onder mensen die vanuit een WW-of WAO-situatie willen herintreden. Inmiddels hebben zo enkele herintreders hun gevonden binnen ons bedrijf.

SW-bedrijven als Larcom, Metalis, Emco en Reestmond zijn al decennia lang structureel partner van Vepa. In plaats van het uitbesteden van werkzaamheden naar lagelonenlanden of andere commerciële bedrijven, kiezen wij bij voorkeur voor deze maatschappelijke partners.

In-Made is het productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat met ons samenwerkt. Het biedt gedetineerden werk en opleiding zodat zij een vak kunnen leren en succesvol re-integreren in de maatschappij. Wij hebben In-Made gevraagd haar expertise en capaciteiten in te zetten bij de realisatie van de overheidsopdracht ‘PI Zaandam’.

 

 

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties die andere mensen ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke doelen of gewoon een stukje geluk of ondersteuning bieden, kunnen rekenen op onze ondersteuning. Wij doen dit veelal in “natura” door middel van het schenken van meubilair. Of dit nu in de huiskamers van de Woongroep 2000 in Apeldoorn, de intakeruimte van het Ronald Mc Donaldhuis van het VUmc in Amsterdam of de ontmoetingsplek van de Bart de Graaff foundation in Ede is. Dit doen wij zonder voorwaarden of tegenprestaties.

 

 

^