LCA - Vepa the furniture factory

LCA

De milieu-impact van een product berekenen.

 

Vepa is de meest duurzame fabrikant van project- en kantoormeubilair. Dit weten wij, maar willen we ook graag objectief bewijzen. Vandaar dat we open zijn over onze productieketens en de herkomst van onze materialen. Tevens werken we samen met andere organisaties die bijvoorbeeld onze milieubelasting meten, of ons afvalprofiel in kaart brengen.

Levens Cyclus Analyse
Van ieder product of materiaal kun je de milieubelasting berekenen. Dit wordt gedaan door middel van een objectieve Levens Cyclus Analyse (LCA). De uitkomt van de berekening wordt vormgegeven in één getal. Dit getal is vervolgens eenvoudig te vergelijken met de uitkomst van de LCA berekening van een ander product.

Bij een LCA wordt gekeken naar de milieu-impact van het product gedurende de totale levensduur. Van elke fase van een product wordt de milieu-impact berekend. En dat begint dus al bij de winning van grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking. In de LCA wordt verder meegenomen:

  • de transportmiddelen die gebruikt worden om het product te maken;
  • de transportafstanden die afgelegd worden om het product te maken;
  • de energie die nodig is om het product te maken;
  • de emissies van lucht, bodem en oppervlaktewater;
  • de hoeveelheid afval die er per product gemaakt wordt;
  • de mogelijkheid om het product te hergebruiken;
  • het verpakkingsmateriaal van het product;
  • de middelen die nodig zijn voor gebruik en onderhoud.

Een LCA uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau IVAM toont aan dat de milieu-impact van onze houten schuifdeurkasten 3x minder is dan de impact van een stalen schuifdeurkast op het milieu. Wordt deze stalen schuifdeurkast in China gemaakt, dan belast je het milieu zelfs 4x zoveel.

^